Hoe groter de kloof hoe mooier de brug

Welke mogelijkheden zijn er

Bij een conflict zijn er diverse mogelijkheden om tot een oplossing te komen met behulp van een externe partij;

 • Advocaat
 • Arbitrage
 • Rechter
 • Mediator

Het inschakelen van een advocaat of arbitrage zijn vaak zeer kostbare aangelegenheden die veel tijd kosten. Zo ook een gang naar de rechtbank. Bij de rechter en bij arbitrage is de uitkomst  afhankelijk van wat er voor je wordt besloten. De rechter of arbiter doen een uitspraak en deze is bindend.


Wat gaan we doen

Mediation is een kortdurend traject van max 4 á 5 gesprekken.

Na het eerste contact, plannen we een afspraak voor een kennismakings gesprek. Tijdens dit gesprek vindt er een korte verkenning van het conflict plaats. Tevens is er ruim aandacht voor de wederzijdse verwachtingen. We bespreken de rol van de mediator en de spelregels die bij mediation van toepassing zijn.

Aan het eind van dit gesprek besluiten jullie of je voor mediation kiest.


 Waarom kiezen voor mediation

 • Je behoudt zelf de regie
 • Partijen bepalen zelf de uitkomst
 • Afspraken met wederzijdse instemming
 • Het is vrijwillig
 • Kan vaak snel tot stand komen
 • Een mediation traject is korter dan een juridisch traject
 • Is goedkoper dan een gang naar de rechter
 • Partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het proces
 • Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk

Vrijwillig

Een mediation kenmerkt zich door vrijwilligheid, je kiest er voor om samen aan tafel te zitten op zoek naar een oplossing van jullie conflict. Deze vrijwilligheid betekent dan ook dat jullie samen of één van jullie beiden te allen tijde de mediation zonder opgaaf van reden kan stopzetten.


Deze vrijwilligheid ten aanzien van de mediation is niet vrijblijvend.

Er geldt voor jullie als partij een inspanningsverplichting om je in zetten tijdens het mediationproces.

Als een partij hier niet toe bereid is dan heeft mediation geen enkele zin en zal deze ook niet gestart worden.

Vertrouwelijk

Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk en mag niet buiten de mediation elders besproken worden. Om dit te waarborgen wordt door alle partijen een geheimhoudingsovereenkomst getekend. 

Het kan zijn dat het wenselijk is om een externe deskundige bij het proces te betrekken. Dit kan een partner zijn, een HM functionaris, een advocaat, een kaderlid van de vakbond of iemand anders die belangrijk voor de partij of het mediation proces is.

Ook de externe partij dient akkoord te gaan met geheimhouding en ontvangt ook een geheimhoudingsovereenkomst ter ondertekening.

De mediator is ook aan geheimhouding gebonden, zij is onpartijdig procesbegeleider.