Tarieven


Wil je weten of mediation je zou kunnen helpen dan is er de mogelijkheid tot een verkennend gesprek.


Het standaard tarief bedraagt € 150,- per uur ex btw.


Voor bedrijven, arbodiensten of verzuimbegeleiding is het mogelijk om mediation in te zetten in het kader van de wet Poortwachter. Duurzame overeenkomsten in dit kader behoren tot de mogelijkheden. 


Het tarief is exclusief reis- en kantoorkosten en eventuele bijzondere kosten die gemaakt moeten worden.


De kosten van de factuur kunnen, indien gewenst, gedeeld worden door partijen of betaald worden door een werk- opdrachtgever. In het eerste gesprek maken we afspraken hierover en leggen we deze vast.