de Gordiaanse Knoop


In het oude Rome verbond de Gordiaanse knoop het juk met de strijdwagen. Deze knoop zou onontwarbaar zijn. De mythe schrijft dat het orakel had gesproken: degene die deze knoop zou ontwarren zou heerser van de wereld worden.

Er gaan verhalen de ronde dat Alexander de Grote de knoop met zijn zwaard had doorgehakt.

Echter er gaat nog een ander verhaal rond wat vertelt dat hij met een houten pin deze knoop heeft ontward. Volgens een Engelse geschiedschrijver is dit verhaal het meest waarschijnlijke. In die tijd was het heiligschennis om met een zwaard de knoop door te hakken.

Conflicten lijken soms onoplosbaar. Voorzichtig, stapje voor stapje maken we samen de knoop steeds een beetje losser. Tot er weer beweging is en er weer ruimte ontstaat waarin jullie weer met elkaar verder kunnen;

to be.....